Енергиен калкулатор

Изчислете сами разхода за отопление през зимата

Обем на отопляемата площ (m3)
Необходима мощност за отопление (kW)
30 дни х 8 часа = 240 часа
Необходима енергия за отопление за 1 месец (kWh)
ИЗТРИЙ