УС на КСБ избра зам.-председатели и Изпълнително бюро

16 Декември 2022 г.

УС на КСБ избра зам.-председатели и Изпълнително бюро
На първото заседание на новия Управителен съвет на Камарата бяха набелязани приоритетните задачи пред организацията
 
Новият Управителен съвет на Камарата на строителите в България (УС на КСБ) избра с тайно гласуване членове на Изпълнителното бюро (ИБ) и заместник-председатели на браншовата организация. Това стана на първото заседание на новия УС на Камарата, което се проведе в централния офис на организацията.
За зам.-председатели на УС бяха избрани д-р инж. Владимир Вутов, инж. Любомир Качамаков, инж. Калин Пешов, инж. Иван Моллов и инж. Живко Недев. Освен председателят на УС и зам.-председателите в състава на ИБ влизат и членовете на УС Владимир Кехайов, инж. Егмонт Якимов, инж. Любомир Шербетов, инж. Тодор Андонов и инж. Стефан Тотев.
В началото на заседанието председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев поздрави присъстващите и пожела успешна работа на новия екип на Съвета. Обсъдени бяха най-належащите проблеми и бяха набелязани конкретни действия за търсене на начини за решаването им. Реалното прилагане на индексацията в строителството и цифровизацията на бранша са сред приоритетите пред ръководството на организацията.
 
Членовете на Управителния съвет бяха запознати и с работата на „Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство“, която им бе представена от Любомир Пейновски, инициатор и вдъхновител на създаването на хъба.

УС уважи желанието на изп. директор на КСБ Валентин Николов да бъде освободен от заемания от него пост. Взето бе решение за обявяване на конкурс за избор на нов изпълнителен директор, като до януари ще бъдат разработени правила за конкурса, критерии и изисквания към кандидатите. В точка „Разни“ бе гласувано първото редовно заседание на УС на Камарата на строителите в България през 2023 г. да се проведе на 26 януари.

Строител (vestnikstroitel.bg)
« всички новини