„Термал инженеринг” ООД изпълни проектиране, ремонт и саниране на читалище "Просвета - 1927" в с. Граматиково

18 Януари 2024 г.

„Термал инженеринг” ООД изпълни проектиране, ремонт и саниране на читалище "Просвета - 1927" в с. Граматиково
С проекта „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на съществуваща сграда Народно читалище "Просвета - 1927" в с. Граматиково,  с възложител Община Малко Търново, се изпълниха редица строително-монтажни и довършителни работи по фасадите, покрива и в помещенията на сградата, пряко свързани с повишаване на енергийната й ефективност.

Беше положена топлоизолация по фасадите, подмяна на дограма, основен ремонт на покрива и поставяне на фотоволтаични панели, подмяна на осветителните тела с енергоспестяващи, изграждане на нова отоплителна инсталация във всички помещения с котел на пелети, нова вентилационна инсталация в театралната зала, монтаж на пожароизвестителна инсталация и други съпътстващи строително – монтажни дейности. За осигуряване на обществено достъпна среда се изгради рампа при централния вход на читалището, което е с местно културно значение и е въведено в експлоатация през далечната 1965 г.

С всички изпълнени архитектурно-строителни мероприятия беше постигната целта на проекта, а именно: сградата на Народно читалище "Просвета - 1927" се трансформира в сграда с близко до нулево потребление на енергия.

Консултант и партньор на Община Малко Търново по техническото заданието и изпълнените дейности по проекта е фирма Норск Енерджи - Кралство Норвегия. Финансирането е по ПРОГРАМА „ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ, ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ“ чрез ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2014-2021.
« всички новини