Управителят на "Термал Инженеринг" ООД - инж. Тодор Андонов е новият член на УС на КСБ

23 Февруари 2018 г.

Управителят на "Термал Инженеринг" ООД - инж. Тодор Андонов е новият член на УС на КСБ
Камарата на строителите в България проведе извънредно Общо събрание, на което Инж. Илиян Терзиев бе избран за председател на Управителния съвет на КСБ след тайно гласуване. В представянето си пред делегатите на събранието инж. Терзиев подчерта, че целият му живот е свързан със строителството и че от създаването на Камарата работи за нейното развитие и утвърждаване. По време на заседанието се проведе и избор за двама нови членове на УС на КСБ, които да заемат местата на инж. Станков и на Светослав Любомиров, който по лични причини е подал заявление за освобождаване от УС. След тайно гласуване в Управителния съвет на Камарата бяха избрани инж. Калин Пешов, „Главболгарстрой Холдинг“ АД, и инж. Тодор Андонов, „Термал Инже­неринг“ ООД.

Източник: Вестник Строител
« всички новини