Търсят се възможности за увеличаване на референтните цени по новата програма за енергийно обновяване на жилищния фонд

18 Ноември 2022 г.

Търсят се възможности за увеличаване на референтните цени по новата програма за енергийно обновяване на жилищния фонд
На среща на МРРБ с браншовите организации в сектор „Строителство“ са обсъдени промените в нормативната уредба за енергийна ефективност и инвестициите за ЕЕ по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), съобщиха от ведомството. В разговорите са участвали министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков, зам.-министрите Десислава Георгиева и Поля Занева – Димитрова, представители на МРРБ и на Камарата на строителите в България (КСБ), Камарата инженерите в инвестиционното проектиране, Камарата на архитектите в България, Българската асоциация на архитектите и инженерите консултанти и Камарата на енергийните одитори. КСБ e била представена на срещата от зам.-председателя на УС на КСБ и председател на ОП на КСБ – Бургас, инж. Николай Николов и инж. Тодор Андонов, член на УС на КСБ.

„Очаква се Наредбата за техническите изисквания към енергийните характеристики на сградите да бъде обнародвана в Държавен вестник тази седмица“, е съобщил министър Шишков. Той е пояснил, че в нея са транспонирани най-новите изменения на европейската директива за енергийните характеристики. Промените трябва да влязат в сила веднага след обнародването на документа. „Ще направим всичко възможно сътресенията от промяната в нормативната уредба да бъдат минимални“, е добавил арх. Иван Шипков и е уверил присъстващите в пълното съдействие от страна на МРРБ.

Участниците в срещата са се договорили да бъдат проведени обучения по отношение на новите изисквания с цел подготовката на заинтересованите страни, като проектанти, консултанти, одитори. Председателят на Камарата на енергийните одитори е поздравил министерството за работата му по нормативните актове в областта на ЕЕ и е посочил, че България продължава да е от водещите държави в приложението на европейските нормативни документи за енергийни характеристики на сградите и в нормативната база за енергийна ефективност като цяло.

На срещата са дискутирани и референтните стойности в Насоките за кандидатстване за предоставяне на средства по процедурата „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – eтап I“. Зам.-председателят на УС на КСБ инж. Николай Николов e изразил позицията на КСБ, че определените референтни стойности са недостатъчни за постигане на заложените цели за ЕЕ и ако не бъдат коригирани, това може да постави под риск изпълнението на програмата. Той е подчертал, че КСБ е изпратило до МРРБ своето становище. Николов е посочил,че трябва да се помисли и за намаляване на обхвата на дейностите.
Министър Шишков и зам.-министър Георгиева са обърнали внимание, че в МРРБ е разгледано становището на КСБ и се търсят възможности за увеличаване на някои референтни цени, като ЕК е заложила високи индикатори за получаване на средства по НПВУ. „Ще направим възможното, за да можем да си поръчаме добро строителство“, е подчертал регионалният министър. Той е уверил участниците в срещата, че ще бъде обсъден въпросът за СМР по вертикалната планировка по отношение на минималния периметър около сградата, които към момента са недопустими дейности.
От МРРБ са обявили още, че се преработват критериите за одобрение на блоковете. „Стремежът е да се направи оценителна система, която да не дава предимство на малки или големи сгради“, са уточнили от ведомството.
  
Инж. Николай Николов, зам.-председател на УС на КСБ и председател на ОП на КСБ – Бургас:
Добрата новина е, че МРРБ е взело предвид становището на КСБ
 
Ренета Николова
 
Инж. Николов, участвахте в срещата на МРРБ с браншовите организации от сектор „Строителство“, на която са обсъждани изискванията в новата програма за енергийно обновяване на жилищни сгради, включена за реализация в НПВУ. Кои са най-важните акценти от срещата?
Министерството на регионалното развитие и благоустройството подготвя нова наредба, с която страната ни ще изпълни последните изменения на европейската директива за енергийните характеристики на сградите и ще покрие изцяло изискванията, заложени в програмата за саниране. Наредбата е почти готова и ще влезе в сила в деня на обнародването й. МРРБ възприема идеята да се провеждат обучения по новата програма, които да обхващат проектанти и надзорници.
Добрата новина от срещата е, че МРРБ е взело предвид становището на КСБ относно занижените референтни цени. Другото, което е важно, е, че ще има промени по отношение изискването за въвеждане на възобновяеми енергийни източници, с които допълнително ще се понижи стойността, за да бъде в приемливи граници.
 
Какво предстои?
От тук нататък ще имаме много работа. Трябва да стартират веднага обследванията, за да може на тях да стъпят обществените поръчки. Но това ще е възможно, след като излезе наредбата, ще има и допълнителна информация от МРРБ. Предстоят и нови срещи в министерството, на които всички неща, които не са ясни и са спорни, ще бъдат изяснявани.

Въпреки че това не беше тема на срещата, поставихме и въпроса за прилагането на Методиката за индексация на строителните договори. Лично министър Шишков се ангажира да проведе среща в същия формат, за да бъдат обсъдени всички проблеми, свързани с индексирането.

Автор: В. „Строител“
« всички новини