Стартира изпълнението на пилотния проект на Община Бургас за внедряване на възобновяеми енергийни източници за отопление и охлаждане чрез използване на геотермална енергия на сградата на детска ясла №3 в ж.к. „Братя Миладинови”

09 Ноември 2022 г.

Стартира изпълнението на пилотния проект на Община Бургас за внедряване на възобновяеми енергийни източници за 
отопление и 
охлаждане чрез използване на геотермална енергия на сградата на детска ясла №3 в ж.к. „Братя Миладинови”
С реализирането на проекта, изготвен от „Термал инженеринг” ООД, в сградата ще се подобри значително енергийната ефективност, комфортът и условията за отглеждане и развитие на децата в яслата. Детска ясла №3 е построена през 1962 г. и е с капацитет за 190 деца и персонал до 43 души. Сградата се отоплява със стари чугунени радиатори с топлоносител гореща вода чрез комбиниран водогреен котел на природен газ и газьол. Котелната инсталация е морално остаряла и е изразходвала ресурса си. В сградата няма изградена инсталация за студозахранване и климатизация.

Проектът предвижда изграждане на геотермална термопомпена инсталация и реконструкция на отоплителната инсталация на сградата на детското заведение, която ще се използва за отопление и охлаждане на сградата, чрез постоянната температурата на земята като източник на топлина и студ.

За покриване на отоплителния и охладителен товар на сградата, както и за битово горещо водоснабдяване, ще бъдат осигурени два агрегата. Чрез специална система от тръби те ще използват температурата от 5 до 16 градуса от 22 сухи сондажа на дълбочина 100 м, тоест без да се черпи вода с тях. Предимството на тези агрегати е високият коефициент на преобразуване както в режим на отопление, така и за охлаждане, тъй като не се влияят от външните атмосферни условия. Усвоената от земята температура за затопляне или охлаждане ще достига до геотермален колектор, от който ще се разпределя към термопомпени агрегати.

За осигуряване на необходимия микроклимат през летния сезон в занималните, ще бъде монтирана нова климатична инсталация с вентилаторни конвектори, които ще имат възможност за работа както в режим на отопление, така и на охлаждане, осигурявайки по-прецизно контролиране на желаната температура чрез система за мониторинг на потреблението на енергия с ултразвуков топломер и контролни електромери.
Проектът „Внедряване на ВЕИ чрез изграждане на геотермална термопомпена инсталация и реконструкция на отоплителна инсталация в детска ясла №3, гр. Бургас“ е финансиран по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Партньор по него е Норск Енерджи-Кралство Норвегия, партньор на Община Бургас при реализирането на различни инициативи в областта на енергийната ефективност. Идеята на ЕС и ЕК е новата зелена политика да дава повече възможности за спестяване на средства и на въглероден диоксид.
« всички новини