СОУ "Константин Преславски", Бургас

СОУ "Константин Преславски", Бургас

Възложител: Община Бургас
Местоположение: гр. Бургас, жк. Славейков
Реализация: 2016
Характер на СМР: „Ремонт за въвеждане на мерки за енергийна ефективност по обособени позиции както следва:
- Обособена позиция № 1 -„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на СОУ Йордан Йовков, гр. Бургас, Община Бургас"
- Обособена позиция № 2 - Саниране- ремонт за въвeждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на СОУ Епископ Константин Преславски, гр. Бургас, Община Бургас"
- за Обособена позиция № 2, финансирана от Националния доверителен екофонд"

Реализиране на стъпките по програма енергийна ефективност и модернизация на отоплителната система на училището.

Галерия

Референция