Служебният министър на енергетиката Росен Христов и кметът Николов инспектираха проекта за внедряване на ВЕИ чрез геотермална енергия в детска ясла №3

16 Ноември 2022 г.

Служебният министър на енергетиката Росен Христов и кметът Николов инспектираха проекта за внедряване на 
ВЕИ чрез геотермална енергия в детска ясла №3

Служебният министър на енергетиката Росен Христов и кметът на Бургас Димитър Николов инспектираха днес изпълнението на проекта на Община Бургас за внедряване на възобновяеми енергийни източници за отопление и охлаждане чрез използване на геотермална енергия на сградата на детска ясла № 3 в ж.к. „Братя Миладинови“. 

Реализирането на проекта в сградата ще подобри значително енергийната ефективност, комфортът и условията за отглеждане и развитие на децата в яслата. 

“Имаме още готови технически проекти за детски учебни заведения, с които можем да кандидатстваме за внедряването на възобновяеми енергийни източници при наличност на подходящи програми“, сподели кметът Николов. 

Детска ясла № 3 е построена през 1962 г. и е с капацитет за 190 деца. Сградата се отоплява със стари чугунени радиатори с топлоносител гореща вода чрез комбиниран водогреен котел на природен газ и дизел. Котелната инсталация е морално остаряла и е изразходвала ресурса си. 

Проектът предвижда изграждане на геотермална термопомпена инсталация и реконструкция на отоплителната инсталация на сградата на детското заведение, която ще се използва за отопление и охлаждане на сградата, чрез постоянната температурата на земята, като източник на топлина и студ. 

За покриване на отоплителния и охладителен товар на сградата, както и за битово горещо водоснабдяване, ще бъдат осигурени два агрегата. Чрез специална система от тръби, те ще използват температурата от 5 до 23 градуса от сондажи на дълбочина между 100 и 120 метра, без да черпят вода от тях. 

Предимството на тези агрегати е високият коефициент на преобразуване както в режим на отопление, така и за охлаждане, тъй като не се влияят от външните атмосферни условия. Усвоената от земята температура за затопляне или охлаждане ще достига до геотермален колектор, от който ще се разпределя към термопомпени агрегати. 

Проектът „Внедряване на ВЕИ чрез изграждане на геотермална термопомпена инсталация и реконструкция на отоплителна инсталация в детска ясла № 3, Бургас“ е финансиран по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Партньор по него е Норск Енерджи-Кралство Норвегия, дългогодишен партньор на Община Бургас при реализирането на различни инициативи в областта на енергийната ефективност. 

Източник: burgas.bg

« всички новини