Семинар на ОП Бургас представи предимствата на договорите по FIDIC

30 Април 2024 г.

Семинар на ОП Бургас представи предимствата на договорите по FIDIC
Българското общество по строително право и КСБ ще направят превод на новите издания на Зелената и Бялата книга

FIDIC може да бъде много полезен. В договорите по FIDIC е направено добро разпределение на риска и за възложителя, и за изпълнителя“. Това заяви д-р инж. Адриана Спасова, зам.- председател на Комитета по договорите на FIDIC и член на УС на Българското общество по строително право (БОСП), на обучителен семинар на ОП на КСБ – Бургас. Събитието, което се проведе в Поморие, бе открито от председателя на ОП на КСБ – Бургас, инж. Николай Николов, който е и изп. директор на Фондация „Български строител“. Гости бяха инж. Тодор Андонов, член на ИБ и УС на КСБ, изп. директор на Камарата арх. Иван Несторов, председателите на ОП на КСБ – Ямбол, инж. Красимир Инджов и на ОП на КСБ – Варна, инж. Пенко Стоянов, инж. Николай Георгиев, член на Комисията за ЦПРС и член на Областния съвет на ОП Ямбол, Ренета Николова, прокурист и главен редактор на в. „Строител“. 

Програмата на семинара включи две основни теми – „Новата кратка форма на FIDIC – Зелена книга“ и „Възможности пред строителните компании в областта на дигитализацията и професионалната квалификация: „Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство“ и „Строителна квалификация“ ЕАД. Инж. Спасова съобщи, че БОСП и КСБ заедно започват проект, в рамкитена който ще се направят преводи на новите издания на Зелената и на Бялата книга на FIDIC. 

ЕЦИХ в сектор „Строителство“ представи инж. Любка Денева, началник-отдел „Дигитализация в строителството“ в КСБ. Мартина Кръстева, началник-отдел „Професионална квалификация“ в Камарата, запозна участниците с дейността на „Строителна квалификация“ ЕАД.

Вестник „Строител”, Брой 17, година XVI, 26 април 2024
« всички новини