Референтните стойности в новата програма за саниране са силно занижени

17 Октомври 2022 г.

Референтните стойности в новата програма за саниране са силно занижени
Инж. Андонов, първо приемете поздравления за номинацията Ви за член на УС на КСБ.Пожелавам Ви успех! Какви според Вас трябва да бъдат основните приоритети, които да залегнат в работата на новия Управителен съвет?
                Освен широкия кръг от задачи, които УС на Камарата изпълнява през годините, ръководството трябва да се съсредоточи и върху два ключови приоритета. Първият е индексацията на договорите в строителството, а вторият е програмата за енергийно обновяване на сградния фонд, която ще се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост.
                Относно първия приоритет бих искал да поздравя колегите от ИБ, УС, председателя на Управителния съвет инж. Илиян Терзиев и колегата Благой Козарев за огромния труд, които положиха да се случи методиката за индексация. Чрез индексацията браншът ще може малко да си отдъхне, тъй като вече имаме законова основа да продължим да работа, като получим справедливо заплащане, макар към момента индексацията да обхваща само материалите. Все пак тя ще ни позволи да завършим започнатите обекти и да стартираме дейност по нови, без да се страхуваме от резки скокове в инфлацията.
                Програмата за саниране е изключително важна за целия бранш и особено за малките и средни фирми в строителството. Тя ще има изключително стимулиращ икономически и голям социален и екологичен ефект, а е и част от „зеления” преход.
                В момента за обществено обсъждане е публикуван проект на Насоки за кандидатстване по процедурата за енергийно обновяване на жилищния фонд. В тези документи съзрява много сериозен проблем с референтните стойности за СМР на кв.м.
               
Бихте ли разяснили по-подробно проблема с референтните цени?
                В Насоките се предлага референтните стойности за СМР по програмата да бъдат 230 лв. на кв. м за блокове до 8 етажа и 250 лв. на кв. м за сгради над 8 етажа. Ще припомня, че Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (НПЕЕМЖС) стартира преди 6-7 години с референтни стойности 240 лв. на кв. м, които впоследствие бяха драстично намалени, което се отрази върху качеството на изпълнението, макар и в малко на брой сгради.
                В същото време в новата програма критериите за завишени доста. Докато в предишната трябваше да се постигне енергиен клас „С”, в новата се изисква по-високият клас „В” и минимум 30% спестяване на първична енергия. За да се отговори на тези параметри, са необходими повече материали, по-качествени и съответно по-скъпи. Освен това сега ще се стимулира използването на възобновяеми енергийни източници, които в НПЕЕМЖС единствено се прилагаха в Бургас – монтираха се слънчеви панели за битова топла вода на блокове, които са на ТЕЦ. Това се изпълни при по-високите начални референтни стойности. Имайки предвид завишените изисквания заедно с фрапиращия скок на цените на строителните материали в последната година и половина, считам, че референтните стойности са силно занижени. Тава предполага, че е необходимо да се правят големи компромиси, което ще компрометира и програмата. Смятам, че ние като бранш трябва да вземем активно отношение по този въпрос и обосновано да предложим референтни стойности на база конкретни изчисления и залагане на конкретни строителни материали, с които да бъдат постигнати изискванията в Насоките.
               
На Общото събрание в приоритетите на ОП беше посочено продължаване на развитието на добрите отношения и комуникация с в. „Строител”. Какво е Вашето мнение за изданието?
                Вестникът е изключително полезен, той се списва по начин, който се харесва не само на мен, но и на колегите ми. Наблюдавам как постоянно се информират от него, включително и моите служители и проектанти. Следя не само печатното издание, но и интернет сайта на в. „Строител”. Аз съм много доволен от развитието на медията. От сайта получавам непрекъснато информация по актуални въпроси. Искам да Ви поздравя, че на практика правите дигитализация и в реално време ни информирате за нещата, които ни интересуват. Вие отсявате най-важното в огромния информационен поток. От сайта, Viber канала и мобилните приложения на в. „Строител” получаваме буквално всяка минута новини за инициативи и събития, значими за нас. Поздравявам в. „Строител” и му пожелавам да продължи все така успешно да следва правилната посока, която е поел.
                На финала искам да пожелая на колегите строители здраве и успешно преминаване през поредната криза, с която се сблъскваме през годините. Нека Камарата и браншът да бъдат все така сплотени, за да отстояваме справедливите искания за общото благо на страната ни, защото това, което построим, остава.
Строител (vestnikstroitel.bg)
« всички новини