Първи детски празник на новоизградената площадка на Детска ясла №3 в ж.к. „Братя Миладинови”

01 Юни 2023 г.

Първи детски празник на новоизградената площадка на Детска ясла №3 в ж.к. „Братя Миладинови”
С реализирането на проекта, изготвен и изпълнен от „Термал инженеринг” ООД, в сградата се подобри значително енергийната ефективност, комфортът и условията за отглеждане и развитие на децата в яслата. Облагороди се дворното пространство върху старата бетонова площадка, готово да посреща всички празници на малчуганите. Сградата вече е с  изградена климатизация, захранвана от геотермална термопомпена инсталация, която ще се използва за отопление и охлаждане, чрез постоянната температурата на земята като източник на топлина и студ.

Проектът „Внедряване на ВЕИ чрез изграждане на геотермална термопомпена инсталация и реконструкция на отоплителна инсталация в детска ясла №3, гр. Бургас“ е финансиран по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Партньор по него е Норск Енерджи-Кралство Норвегия, партньор на Община Бургас при реализирането на различни инициативи в областта на енергийната ефективност.

Източник: Burgas.bg
« всички новини