Приключи обновяването на сградата на бургаската пожарна

02 Април 2021 г.

Приключи обновяването на сградата на бургаската пожарна
Сградата на Бургаската пожарна вече е изцяло обновена и заслуга за това има и „Термал инженеринг” ООД.

„Термал Инженеринг” извърши цялостна подмяна на отоплителната инсталация в сградата. Бяха монтирани нови панелни радиатори, а тръбната мрежа се изгради със система на прес фитинги. Реконструкцията на Бургаската пожарна включваше още монтиране на енергоспестяващо осветление, цялостен ремонт на покрива. Старите прозорци и врати са сменени с нови. Поставена е топлоизолация на външните стени. Подменени са гаражните врати, конструктивно укрепване е направено на спомагателната административна сграда. Осигурена е достъпна среда за хора с увреждания. Очакванията са спестената енергия да достигне около 65 % и да бъдат намалени въглеродните емисии във въздуха в този район на града. В същото време ще бъде подобрен комфортът на работещите в сградата 143 служители, както и този на повече от 8000 граждани годишно, ползващи административните услуги, предоставяни от институцията. С изпълнението на проекта ще бъде удължен жизненият цикъл на сградния фонд.

Бургаската пожарна е построена през 1934 година на най-високата точка в града. През годините сградата е била реконструирана няколко пъти. През 2010г. „Термал инженеринг” ООД извърши газификация на котелното помещение, като беше демонтиран старият, амортизиран котел и монтиран нов - автоматизиран с комбинирана горелка за работа с природен газ и или нафта.

Обновяването се извърши по проект в партньорство между Община Бургас и Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", финансиран по Оперативна програма "Региони в растеж" (ОПРР) 2014-2020.
« всички новини