Обучението в Термал Инженеринг дава възможност за:
  • работа по специалността, индивидуална програма и кариерна консултация след приключване на обучението;
  • обучения за взаимодействие в екипа и презентационни умения.

Ако искате:
  • да развиете нови умения;
  • да повишите конкурентоспособността си на пазара на труда;
  • да научите повече за професията, към която се стремите...
... Кандидатствайте за обучение в Термал Инженеринг, като изпратите автобиография
и мотивационно писмо на jobs@thermal.bg