Нов социален център, проектиран и изграден от „Термал инженеринг” ООД, се откри днес в Малко Търново

23 Март 2021 г.

Нов социален център, проектиран и изграден от „Термал инженеринг” ООД, се откри
днес в Малко Търново
На официалната церемония присъстваха кметът на Община Малко Търново – г-н Илиян Янчев, управителят „Термал инженеринг”- инж. Тодор Андонов, гости и граждани на града.

В ЦЕНТЪР ЗА ГРИЖА ЗА ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ в ГР. МАЛКО ТЪРНОВО ще се полагат специализирани грижи за 15 възрастни с увреждания. Сградата е изпълнена по всички изисквания за енергийна ефективност. Спалните и баните са снабдени с необходимите аксесоари и санитария, така че да отговарят на нормите за достъпна среда за хората с увреждания. Визията на сградата е класическа за българските традиции, с модерен прочит, използвайки естествени материали, като каменна облицовка, дървени материали, керамични керемиди, стъкло, метални обшивки и елементи, както и съвременни висококачествени мазилки. Основна цел на проекта е създаване на подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нови качествени социални услуги за лица с увреждания.

Проектът е финансиран със средства от ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“2014-2020Г. както и от държавния бюджет.
« всички новини