Новият младежки център в ж.к. "Меден рудник", изграден от „Термал инженеринг” ООД, беше открит днес

20 Декември 2023 г.

Новият младежки център в ж.к. "Меден рудник", изграден от „Термал инженеринг” ООД, беше открит днес
Младежки международен център в най-големият и населен с много млади хора жилищен комплекс в Бургас – „Меден рудник“, притежава зрителна зала, мултифункционални пространства за събития и школи, зона за хранене и възможности за различни активности и форуми. Сградата се намира в непосредствена близост до СУ "Петко Росен". С реализацията му се създава притегателно място, в което младежите ще имат възможност да се усъвършенстват, да общуват заедно, да работят по международни проекти и да реализират идеите си. 
Младежкият международен център /ММЦ/ е на приблизително 1800 кв м площ и има един основен етаж с два допълнителни по-малки етажа с различни зони и помещения – детски кът, смарт офиси, студиа с различни направления – изкуство, наука и предприемачество, зони за отдих, леглова база и кафетерия.

На първия етаж е разположна голяма мултифункционална зала със сгъваеми трибуни за 180 седящи места и сцена с възможност за разделяне на две по-малки зали с озвучителна и осветителна техника за провеждане на представления, концерти, конференции, форуми и кръгли маси. Там се намира и амфитеатрална част, споделено пространство /co-working/ за научни, образователни и други проекти, изложбена част и кафене.
Второто ниво на сградата е за смарт офиси и апаратна за провеждане на мултимедийни онлайн и стрийминг конференции, а третото е предвидено за отдих и временно настаняване на гостуващи екипи от други градове и държави. То съдържа общо 13 стаи с по 2 легла и тераса, на която също ще се провеждат занимания на открито.

Центърът ще предлага условия за реализиране на международни младежки обмени, неформално образование, регионални посещения, клубове по интереси, обучения, стартъп пространства, а услугите ще бъдат достъпни за всички млади хора.

Проект № BGLD-2.001-0002 „Създаване на Младежки международен център – Бургас“ , с възложител Община Бургас, се реализира по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021.
« всички новини