Вентилация и климатизация

Вентилацията като процес на отстраняване от помещенията на замърсен въздух и доставянето на негово място на чист такъв е изключително важна във всяка сграда. Все по-често, сградите се оборудват и с климатизация. Ние проектираме, монтираме и обслужваме, както вентилационни системи, така и климатизация.

Всички сгради, където пребивават хора или животни трябва да са вентилирани, тоест в тях трябва да е осигурена циркулацията на въздух. Правилно проектираната и монтираната вентилация, ще допринесе въздуха в сграда винаги да е свеж. Освен това, ще предотврати появата на плесен или прекомерна влажност, които са симптоми на неправилно вентилиране.

Нашата оферта за вентилация е фокусирана върху функционалния проект на цялата вентилационна система, висок клас, надеждни вентилационни уреди, както и върху правилното монтиране, а по-нататък обслужване и поддържането й. Препоръчваме нашите услуги, навсякъде там, където не сте сигурни за състоянието на настоящата Ви вентилационна система.

В сградите от по-висок клас, вентилацията се допълва често с климатизация, тоест с автоматично управление на влажността и температурата на въздуха, което има за цел поддържането на постоянен работен комфорт. Добре проектираната и изработена климатизация, значително поднася комфорта на хората, които пребивават в сградата, докато повредената климатизация създава не само много проблеми на потребителите, но и предизвиква болести.

Задължителни са регулярните прегледи на климатизацията и смяната на филтрите. Препоръчваме Ви професионални, комплексни услуги за климатизация:
  • Проект, фокусиран върху индивидуалните потребности на клиента;
  • Съвременни решения;
  • Надеждни устройства;
  • Висококачествен монтаж и поддръжка