"ТЕРМАЛ инженеринг" ООД, гр.БУРГАС е дружество, създадено през 1997 г. Първоначално предмета на дейност на дружеството е само търговия с промишлени стоки. През май 2003 г. след основно преструктуриране дружеството разширява своя основен предмет на дейност. От тогава освен търговия, основния предмет на дейност на фирмата е: проектиране, доставка и монтаж на отоплителни, климатични, газови и слънчеви инсталации, строителство на сгради, обследване на сгради за енергийна ефективност.