Инж. Тодор Андонов представи Камарата на строителите в международен форум за „Зеления Преход”

28 Юни 2023 г.

Инж. Тодор Андонов представи Камарата на строителите в международен форум за „Зеления Преход”
Акцентът на конференцията"Зеленият преход в страните от Централна и Източна Европа - 2023"., която се провежда за трета поредна година у нас, е върху свързаността и сътрудничеството на държавите отВВВВ  Централна и Източна Европа в прехода към зелена икономика и устойчиво развитие.ВВВВ 

Камарата на строителите в България бе институционален партньор на форума и бе представена от инж. Тодор Андонов, член ИБ и УС на Камарата, който взе участие в панела „Как зеленият преход да е справедлив за всички“ с тема „“Социални измерения и ползи от енергийното обновяване на многофамилните жилищни сгради“.

Тридневния международния форум "Зеленият преход в страните от Централна и Източна Европа" в София беше открит от председателя на Народното събрание Росен Желязков и Президента Румен Радев. В него взеха участие повече от 120 лектори от над 10 държави, а правителството ни беше бъде представено от министрите на енергетиката, на икономиката, на екологията, на иновациите и растежа.

В условията на енергийна криза темата за зеления преход към нисковъглеродна икономика продължава да бъде сред най-важните теми в Европа и в България. Във фокуса на дискусиите се поставиха теми като енергийна сигурност, бъдещето на базовите енергийни мощности, развитието на зелени инфраструктури, иновациите като ускорител на конкурентоспособност, финансовите инвестиции в зелената икономика, устойчивото развитие на градовете, зелена мобилност, образование на бъдещето. Възобновяемите енергийни източници, бъдещето на водорода, както и новите климатични технологии също бяха във фокуса на вниманието на лектори и участници през дни на международната конференция.

Статия във в. Строител от 27.06.2023
Инж. Тодор Андонов: ”Енергийното обновяване на жилищния сграден фонд не бива да е кампанийно, а постоянен процес”


Източник: Вестник Строител
« всички новини