жк. Изгрев бл.21, Бургас

жк. Изгрев бл.21, Бургас

Възложител: Община Бургас
Местоположение: гр. Бургас, жк. Изгрев
Реализация: 2017
Характер на СМР: „Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Бургас по Обособена позиция №18 „Сграда са административен адрес: гр. Бургас, ж.к.“Изгрев“, бл.21”


Галерия