Блок 37, Елхово

Блок 37, Елхово

Възложител: Община Елхово
Местоположение: гр. Елхово, ул. Александър Стамболийски №135
Реализация: 2016
Характер на СМР: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на гр. Елхово” по обособени позиции, за

Обособена позиция №4 - жилищен блок в гр.Елхово, ул.”Александър Стамболийски”135, бл.37, ЕПЖБ кв.36

Проектът "Блок 37, гр. Елхово" се реализира по "Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради".

Галерия

Референция