Блок 1, Малко Търново

Блок 1, Малко Търново

Местоположение: гр. Малко Търново
Реконструкция, модернизация и въвеждане на марки за енергийна ефективност на многофамална жилищна сграда на територията на град Малко Търново по оперативна програма "Региони в растеж".

Галерия