Биомаса

Технологиите за биомаса използват възобновяеми ресурси за произвеждане на цяла гама от различни видове продукти, свързани с енергията, включително електричество, течни, твърди и газообразни горива, химикали и други материали. Дървесината, най-големият източник на биоенергия, се е използвала хиляди години за производство на топлина. Но има и много други видове биомаса - като дървесина, растения, остатъци от селското стопанство и лесовъдството, както и органичните компоненти на битови и индустриални отпадъци - те могат да бъдат използвани за производството на горива, химикали и енергия. В бъдеще, ресурсите на биомаса може да бъдат възстановявани чрез култивиране на енергийни реколти, като бързорастящи дървета и треви, наречени суровина за биомаса.

Термал Инженеринг предоставя високо-технологични решения за интегриране на инсталации за използване на биомаса като гориво в производствени и промишлени обекти, офиси, административни учреждения и жилищни обекти. Нашите квалифицирани специалисти могат да направят професионална консултация или да изготвят индивидуални проекти, съобразени с изискванията на всяка фирма или дом. Дългогодишния опит в областта на биомасата, качеството на вложените продукти и квалификацията на нашите служители, утвърждават лидерската позиция на фирмата.