СОУ Константин Преславски, гр. Бургас

СОУ Константин Преславски, гр. Бургас

Реализиране на стъпките по програма енергийна ефективност и модернизация на отоплителната система на училището.