Термал Инженеринг ООД търси да назначи лоялен, отговорен и мотивиран за работа човек на позицията „Инженер - Проектант част ОВК“.

ОПИСАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА
 • Изготвяне на идейни, технически и работни проекти и схеми по частите ОВК и ЕЕ;
 • Извършване на огледи и заснемане на съществуващите ОВК инсталации;
 • Изготвяне на количествено-стойностни сметки;
 • Предоставяне на консултации по технически въпроси;
 • Съгласуване на ОВК проекти с други инженерни специалности.

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ
 • Завършено висше техническо образование, специалност „Топлотехника“;
 • Високо ниво на компютърна грамотност (AutoCAD, Revit).

СЧИТАМЕ ЗА ПРЕДИМСТВО
 • Притежаването на ограничена или пълна проектантска правоспособност;
 • Притежаването на професионален опит в областта.
 • Притежаване на свидетелство за управление на МПС категория „B

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ
 • Коректни трудови отношения;
 • Добро възнаграждение;
 • Възможност за развитие;

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
 • Автобиография с актуална снимка;
 • Препоръки (при наличие).
Контакт ще бъде осъществен единствено с предварително одобрените кандидати.

Кандидайтвайте за тази позиция на jobs@thermal.bg