Термал Инженеринг ООД търси да назначи лоялен, отговорен и мотивиран за работа човек на позицията „Монтажник на ОВК инстаации“.

ОПИСАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА
 • Възможност за самостоятелна работа и взимане на решения по време на монтажите;
 • Изпълнява всички монтажни работи по ОВК инсталациите, изпълнявани от фирмата;
 • Осигурява спазването на утвърдените срокове за изпълнение;
 • Средно образование и техническа грамотност;
 • Осигурява качествено изпълнение на СМР;
 • Организираност и отговорност към задълженията;
 • Лоялност и желание за работа.
 • Умения за работа в екип;

СЧИТАМЕ ЗА ПРЕДИМСТВО
 • спояване на медни тръби с твърд припой
 • опит в изпълнението на подобни исталации
 • Притежаване на свидетелство за управление на МПС категория „B
 
НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ
 • Коректни трудови отношения;
 • Добро възнаграждение;
 • Възможност за развитие;

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
 • Автобиография с актуална снимка;
 • Препоръки (при наличие).
Контакт ще бъде осъществен единствено с предварително одобрените кандидати.

Кандидайтвайте за тази позиция на jobs@thermal.bg