Термал Инженеринг ООД търси да назначи лоялен, отговорен и мотивиран за работа човек на позицията „Инженер - част ОВК“.

ОПИСАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА
 • Ръководи и контролира дейността по изграждане и експлоатация ОВК и газови инсталации;
 • Извършване на огледи и заснемане на съществуващите ОВК и газови инсталации;
 • Предлага различни варианти на технологични решения;
 • Предоставяне на консултации по технически въпроси;
 • Държи непосредствена връзка с инвеститора и строителя.

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ
 • Завършено висше техническо образование, специалност „Топлотехника“;
 • Високо ниво на компютърна грамотност (AutoCAD, Revit).

СЧИТАМЕ ЗА ПРЕДИМСТВО
 • Притежаването на ограничена или пълна проектантска правоспособност;
 • Притежаването на професионален опит в областта;
 • Притежаване на свидетелство за управление на МПС категория „B“.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ
 • Коректни трудови отношения;
 • Добро възнаграждение;
 • Възможност за развитие.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
 • Автобиография с актуална снимка;
 • Препоръки (при наличие).

Контакт ще бъде осъществен единствено с предварително одобрените кандидати.

Кандидайтвайте за тази позиция на jobs@thermal.bg