Защо си струва да заложите на енергийна ефективност?

19 Декември 2016 г.

Защо си струва да заложите на енергийна ефективност?
Светът е поставен пред сериозно енергийно предизвикателство – как да осигури надеждно и нескъпо снабдяване с енергия на фона на бързо нарастващото търсене и опазването на околната среда.

Енергийна ефективност – цел на една ръка разстояние

Въпреки големите инвестиции в областта на възобновяемата енергия, ежегодно се горят милиони тонове изкопаеми горива с цел да се създаде електрическа енергия. Чрез неправилното действие, което започва още на етапа на натрупване и евентуалното използване на енергийните ресурси, излишни големи количества изгорен въглероден двуокис, способства за глобалното затопляне.

На фона на внезапните климатически промени, нашата надежда за значително намаляване на емисията му е ефективното използване на достъпните енергийни ресурси. Статистическите изчисления показват, че подобряването на енергийната ефективност, би могла да допринесе за ограничаването дори наполовина емисията, която в рамките на близките 25 години ще ускори глобалното затопляне. Рационалното използване на енергията, произтичаща от ценните природни ресурси на планетата ще удължи тяхната достъпност, както и ще позволи спестяването на парични средства.

Разликите в енергийна ефективност по целия свят, дават поглед върху това, какво може да се постигне с помощта на съвременните технологии. Най-производителните икономики, при използването на еднакво количество енергия, генерират почти 16 пъти по-висок БВП, отколкото най-малко производителните такива.
« всички новини