Термал Инженеринг ООД търси да назначи лоялен, отговорен и мотивиран за работа човек на позицията „Заварчик“.

ОПИСАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА
 • Извършва заваряване на статично натоварени детайлни конструкции и газокислородно рязане;
 • Извършва заваряване на ламарини и укрепващи профили;
 • Рязане с електроди и отсраняване на външни дефекти по заварките;
 • Прилагане на мерки за предотвратяване на деформации, дефекти и напрежения, направа на прихвати за заварки;
 • Заварява елементи и детайли на съоръжения, работещи при високи динамични натоварвания, налягане и температури.

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ
 • Средно oбразование;
 • Свидетелство за правоспособност „Заварчик”
 • Минимум 3 години професионален стаж;
 • III квалификационна група по безопасност на туда;
 • Отговорно отношение към работата

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ
 • Коректни трудови отношения;
 • Добро възнаграждение;
 • Възможност за развитие;

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
 • Автобиография с актуална снимка;
 • Препоръки (при наличие).

Контакт ще бъде осъществен единствено с предварително одобрените кандидати.

Кандидайтвайте за тази позиция на
jobs@thermal.bg