“Термал инженеринг” ООД е инженерингова фирма, която се занимава с проектиране, доставка и монтаж на отоплителни, климатични, вентилационни, слънчеви и газови инсталации, строителство на сгради и обследване за енергийна ефективност.

Разполагаме със собствени монтажни групи от високо квалифицирани специалисти и монтажници, обезпечени с всички материално-технически средства, инструменти и транспорт, необходими за качествено и бързо изпълнение на гореописаните инсталации.

Фирмата е внедрила система за управление на качеството, екология и здравословни и безопасни условия на труд: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007