Блок 37, гр. Елхово

Блок 37, гр. Елхово

Местоположение: гр. Елхово, ул. Александър Стамболийски 135
Реализация: 2016
Проектът "Блок 37, гр. Елхово" се реализира по "Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради".

Галерия